Schaluinenhoeve

Uitbreiding Schaluinenhoeve in Baarle-Nassau

Hotel Schaluinenhoeve ligt in het recreatief aantrekkelijke buitengebied van Baarle-Nassau. Het luxe ontbijthotel wordt uitgebreid door op het achterterrein een karakteristiek gebouw met 8 hotelsuites te realiseren, evenals 9 vrijstaande landschappelijk gelegen hotelsuites. Daarnaast wordt het recreatieve concept verbreed door een restaurant en terras voor bezoekers te realiseren. Kijk ook eens op https://schaluinenhoeve.com/.

AGEL adviseurs heeft Schaluinenhoeve geadviseerd in het proces om hun plannen daadwerkelijk te kunnen gaan realiseren. Van omgevingsscan en omgevingsonderzoeken tot een bestemmingsplan.

Omgevingsadvies

Hoe haalbaar zijn de recreatieve uitbreidingsplannen? Voor Schaluinenhoeve was het belangrijk hier vroegtijdig inzicht in te krijgen. Daarom is AGEL adviseurs gestart met een omgevingsscan. De haalbaarheid is in beeld gebracht door een scan van relevant beleid en omgevingsaspecten. De aandachtspunten en kaders voor de bestemmingsplanprocedure zijn hiermee in beeld gebracht; het uitbreidingsplan bleek haalbaar.

Bestemmingsplan en omgevingsonderzoeken

Op basis van de omgevingsscan is een definitief inrichtingsplan opgesteld en is de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. AGEL adviseurs heeft de volgende omgevingsonderzoeken uitgevoerd:

  • Vooronderzoek bodem
  • Akoestisch onderzoek
  • Stikstofberekening

Dit alles is vertaald in een bestemmingsplan dat voldoende flexibiliteit biedt voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering van Schaluinenhoeve en waarmee alle voorzieningen zorgvuldig in de omgeving worden ingepast.

Benieuwd naar de mogelijkheden?