Deltastaal

Verduurzaming Deltastaal Oosterhout

Het Oosterhouts bedrijf Deltastaal is al jarenlang een voorloper als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering. Om hier een verdere stap in te kunnen zetten, wordt op grote schaal geïnvesteerd in zonne-energie. AGEL adviseurs heeft Deltastaal bijgestaan om de voor de zonnepanelen benodigde omgevingsvergunning te verkrijgen.

Inpassing zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het grote dakoppervlak van de bedrijfshal was de meest voor de hand liggende optie. Doordat de constructie deze extra belasting niet aankan, is gezocht naar een andere mogelijkheid. Een onbebouwd deel van het bedrijfsterrein biedt de mogelijkheid om zonnepanelen op een stalen constructie te plaatsen. Het bestemmingsplan staat een dergelijk gebruik van die grond echter niet toe. Omdat dit deel van het terrein direct langs het Wilheminakanaal ligt, is het oprichten van bouwwerken zonder toestemming van Rijkswaterstaat niet toegestaan.

Samen een duurzame leefomgeving creëren

AGEL adviseurs heeft voor Deltastaal afstemming gehad met gemeente Oosterhout en Rijkswaterstaat. Vanwege het duurzame karakter van dit initiatief en de bijdrage ervan aan de energietransitie, kon de gemeente worden overtuigd om ten behoeve van dit plan af te wijken van het bestemmingsplan. Met gebruikmaking van een ‘kruimelafwijking’ is een omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van maximaal 348 zonnepanelen. Ook van Rijkswaterstaat werd toestemming verkregen, omdat de zonnepanelen geen invloed hebben op het scheepvaartverkeer in het kanaal.
Deltastaal kan nu het traject in van aanbesteding en uitvoering. Als de panelen in bedrijf zijn gesteld is Deltastaal niet langer een verbruiker van elektriciteit, maar juist een producent van duurzame energie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?