Afbeelding Volkelseweg

Volkelseweg, Uden

Aan de Volkelseweg in Uden was in het verleden een garagebedrijf gevestigd. Vastwas Vastgoed Ontwikkeling heeft samen met Woningbouwvereniging Area een plan ontwikkeld om de locatie te herontwikkelen tot 35 (huur)woningen.

AGEL adviseurs was van stedenbouwkundig ontwerp tot vastgesteld bestemmingsplan bij de planontwikkeling betrokken.

Stedenbouwkundig ontwerp

Door AGEL adviseurs is het stedenbouwkundig ontwerp voor de locatie vervaardigd. Na een studie van de omgeving zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd. Daarnaast zijn uit de diverse omgevingsonderzoeken randvoorwaarden in beeld gebracht. In combinatie met de voorwaarden vanuit de opdrachtgever en Area, is het ontwerp in overleg met omwonenden en de gemeente Uden definitief gemaakt.

Overige werkzaamheden

Het stedenbouwkundig ontwerp is vertaald naar een bestemmingsplan. Hierbij zijn tal van omgevingsonderzoeken door AGEL adviseurs uitgevoerd, zoals:

  • Waterparagraaf
  • Bodem- en asbestonderzoeken
  • Saneringsplan
  • Quickscan flora en fauna
  • Wegverkeers- en industrielawaai

Dit alles is verwerkt in een bestemmingsplan dat begin 2019 is vastgesteld.

Benieuwd naar de mogelijkheden?