Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten voor gemeente Westland

Via Europese openbare aanbesteding heeft AGEL adviseurs voor de raamovereenkomst “advies- en ingenieursdiensten” voor gemeente Westland gegund gekregen.
AGEL adviseurs heeft een inschrijving gedaan waarbij op 2 percelen de beste prijs-kwaliteitsverhouding is gescoord.
Belangrijke aspecten in de beoordeling waren: visie vanuit het vakgebied, Wijze van samenwerken, Continuïteit en Flexibiliteit, Kwaliteitsborging en Risicobeheersing, SROI en Duurzame oplossingen.
Hierbij speelde de volgende thema’s een rol: Integrale gebiedsontwikkeling, Herinrichtingsplannen, Ruimtelijke adaptie, Innovaties, Onderscheidend vermogen en Omgaan met de Omgeving.

Inmiddels heeft er een Start-up-meeting plaatsgevonden waarbij de gemeente en alle raamcontractpartijen aanwezig waren.
Er werd een taart gepresenteerd waarop alle bedrijfslogos waren aangebracht. Die taart werd in gezamenlijkheid van alle partijen genuttigd.
Tijdens de start-up-meeting werden de ondertekende overeenkomsten overhandigd door de Directeur Cluster Ruimte van de gemeente Westland.

In perceel 3 “Werkvoorbereiding GWW” is AGEL adviseurs één van de 4 raamcontractpartijen.
In perceel 5 “Bouwkundige opnames en monitoring” is AGEL adviseurs, samen met onafhankelijk partner 4Risk, de enige raamcontractpartij.

Specifiek voor perceel 5 speelde onafhankelijk van het advies een rol. Mede om die reden heeft AGEL adviseurs er voor gekozen om samen met 4RISK de inschrijving te doen.
4RISK staat garant voor de onafhankelijkheid van het advies. Belangrijke aspecten hierbij zijn het doen van een uitgebreide Risico-inventarisatie, het geven van advies hoe om te gaan met interventiewaarden en het doen van trillingspredicties en prognoses: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514172564321955840

Samen met alle partijen gaan wij werken aan een langdurige, duurzame samenwerking!

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?