Raamovereenkomst Bouwkundige opnames en monitoring bij gemeente ’s-Hertogenbosch

Naast de St. Jan kerk, in de Muzerije, een Training Past Performance als start van de raamovereenkomst “Bouwkundige opnames en Monitoring-trillingsmetingen” voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch. AGEL adviseurs is penvoerder en doet contractmanagement en 4RISK voert de opnames en trillingsmetingen uit als onderaannemer en vaste Partner. In deze raamovereenkomst zijn in totaal 3 partijen geselecteerd en dit perceel (7) maakt onderdeel uit van de grotere raamovereenkomst ‘Advies- en Ingenieursdiensten’ t/m 2020 met optie tot verlenging. Inmiddels is de eerste opdracht ‘Hofje van Koolen’ uitgevoerd en is het tijd om de past performance beoordeling plaats te laten vinden.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?