Realisatie waterstoftankstation Roosendaal

Het rijden op waterstof is in opkomst. Dit is volledig elektrisch rijden zonder schadelijke uitstoot, met een actieradius van 500 à 600 kilometer voor personenauto’s. Tanken is binnen enkele minuten gebeurd, waardoor je snel weer je weg kunt vervolgen.

Op dit moment zijn er drie waterstoftankstations in Nederland gerealiseerd. De planning is om het aantal waterstoftankstations in Nederland binnen enkele jaren fors te laten groeien. Door H2 Point is het plan opgepakt om een waterstoftankstation aan de Aanwas (op het bedrijventerrein Borchwerf) in Roosendaal te gaan realiseren.

AGEL adviseurs helpt H2 point met de realisatie van het waterstoftankstation. Zo stellen wij het bestemmingsplan op, waardoor de realisatie van het waterstoftankstation ook planologisch mogelijk wordt gemaakt. Hierbij spelen verschillende milieuaspecten een rol, waarvan externe veiligheid de meest belangrijke is. Met een kwantitatieve risicoberekening (QRA) worden hiervoor de plaatsgebonden risicocontouren berekend en de hoogte van het groepsrisico bepaald. Hiermee kan de gemeente een verantwoorde keuze maken voor de realisatie van het waterstoftankstation op deze locatie.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?