Risicoanalyse wateroverlast openbare ruimte

Om ‘water op straat’  in beeld te brengen en in de toekomst te voorkomen maakt AGEL adviseurs gebruik van een eigen, samen met ETL solution, ontwikkelde tool. Deze tool berekent en analyseert de risico’s met betrekking tot wateroverlast in de openbare ruimte. Deze tool maakt het mogelijk doormiddel van basisregistraties (BAG, BGT) en AHN2 oppervlakte water stroom en wateroverlast gebieden in kaart te brengen.

AGEL adviseurs kan nu nog beter wateroverlast analyseren en daarmee de locatie en capaciteit van waterberging berekenen. Naast berekeningen is de GIS kaart bij uitstek geschikt om vast te stellen op welke geo locaties maatregelen nodig en zinvol zijn om wateroverlast te voorkomen.

Wij gebruiken hiervoor een ruimtelijke aangewezen projectgebied voor het opstarten van de tool.

De transformatie mogelijkheden van FME maken het mogelijk om een hoogtemodel van het projectgebied te creëren met behulp van het AHN2 service uit PDOK.

Hierbij worden ook de panden uit de BAG en de waterdelen uit de BGT basisregistraties gebruikt om de hoogte model verder te verfijnen. Hiermee wordt de huidige situatie en het hoogteverloop gesimuleerd. Vervolgens kunnen wij een gewenste toekomstige situatie (ontwerp en maatregelen) in het model verwerken om inzichtelijk te maken dat de waterproblematiek opgelost is of wellicht elders ontstaat.

Bij de stroombanen berekeningen worden een aantal berekening modules (Shreve, Strahler en Horton) gebruikt die een aantal vector en raster resultaten leveren. De resultaten bieden input voor analyses en visualisaties.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?