Sloop hoogbouw Refaja-ziekenhuis in Dordrecht in volle gang

De sloop van het oude Refaja-ziekenhuis in Dordrecht is weer in volle gang, nadat het een periode stil heeft gelegen vanwege aanwezigheid van vleermuizen. Verschillende maatregelen waaronder het bouwen van een vleermuistoren zijn getroffen. Het gebied wordt getransformeerd naar een woonwijk met ruim 200 woningen, genaamd ‘Amstelwijck Park’.

AGEL adviseurs verzorgt de directievoering en het slooptoezicht in opdracht van ABB Bouwgroep. Onze sloopbegeleider oefent toezicht uit op de uitvoering van de sloop- en saneringswerkzaamheden. Hij bewaakt de veiligheid, planning en kwaliteit van de werkzaamheden. Onze sloopbegeleider spreekt de taal van de bouwplaats en gaat bij onvoorziene situaties tijdens de uitvoering met een pragmatische aanpak te werk. Dit doet hij met een integrale blik en de ondersteuning vanuit onze diverse gespecialiseerde werkvelden.

Wilt u weten wat wij voor uw sloop- en saneringsplannen kunnen betekenen, neem dan contact met op met Maarten Abbenhuis via 0162-456481 of [email protected] .  Ook kunt u hiervoor verder kijken door te klikken op de volgende link.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?