Sloop voormalig ziekenhuis Refaja te Dordrecht

ABB Bouwgroep is voornemens het voormalige Refaja ziekenhuisterrein in Dordrecht van het Albert Schweitzer ziekenhuis te transformeren naar een groene woonwijk. Op het ziekenhuisterrein met een omvang van ca. 6,5 hectare staan naast het ziekenhuisgebouw ook een zusterflat en diverse andere panden. Gefaseerd in een periode van ca. 2 jaar tijd zal de asbestsanering, de totale cascosloop en de sanering van een bodemverontreiniging plaatsvinden. In samenwerking met de sloopaannemer, Beelen sloopwerken, wordt ingezet op hoogwaardig hergebruik van materialen en bouwstoffen, wat geheel past bij de ambitie voor duurzaam en circulair slopen.

 

AGEL adviseurs verzorgt de directievoering en het slooptoezicht in opdracht van ABB Bouwgroep.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?