Snelfietsroute Tilburg – Waalwijk

AGEL adviseurs heeft een raamcontract met de gemeente Tilburg betreffende uitvoering van ‘landmeetkundige diensten’. Het betreft meting en actualisatie van de ‘Kernregistratie Topografie (KRT)’ en divers projectmetingen. Vanaf oktober 2017 heeft AGEL adviseurs 100 projecten naar beide tevredenheid uitgevoerd!

Een van de projectmetingen betrof het verzorgen van 3D projectgebied snelfietsroute Tilburg – Waalwijk. Een snelfietsroute is een snelle verbindingsweg voor fietsers. Dit speciale type fietspad loopt in het meest ideale geval als een rechte lijn tussen twee economische centra, dat kunnen de steden zijn, maar ook andere brandpunten van activiteit, zoals de Efteling. Verschillende snelfietsroutes samen vormen een netwerk, waarmee (boven)regionaal fietsverkeer gestimuleerd wordt.

Analoog aan de autosnelweg biedt de snelfietsroute goede mogelijkheden voor hogere snelheden en het behoud van deze snelheid. Deze mogelijkheden worden verzekerd door een goede verharding, overzichtelijke situaties, geen obstakels, voldoende capaciteit en ruime bochten.

 

Vanuit Tilburg zijn er vijf tráce in ontwikkeling:

Voor het tracé Tilburg – Waalwijk heeft AGEL adviseurs de volgende werkzaamheden uitgevoerd

 • 3D meting, nul situatie;
 • 3D Inmeten van 100 proefsleuven.

 

Tracélengte van Tilburg – Waalwijk is circa 5.5 km, vanaf de Wandelboslaan tot en met de Heidelaan (grondgebied Tilburg). Gemeente Tilburg had behoefte aan een 3D nul situatie als basis voor diverse onderzoeken en ontwerp mogelijkheden.

 

Op basis van voorgaande metingen en projecten is gekozen om o.a. de volgende zaken in te winnen:

 • Inmeting van lijnen (bovenkant- onderkant bandelijn, aslijn wegen, hoogtelijn langs gevels, 3D polylijnen XYZ. Puntdichtheid 20m.
 • Bij kruisingen zal over de kruising aanvullend een raaiennet gemeten worden van circa 10m x 10m;
 • Bandenlijnen gesitueerd bij parkeerplaatsen, bandenlijnen boomspiegels worden ingemeten;
 • Stamvoethoogtes boom en inspectieputten, inclusief B.O.B.

Het resultaat is een 3D Autocad en Microstation bestand:

 

 

In navolging op de nulmeting zijn in juli 2018 op het tracé 100 proefsleuven ingemeten. In samenspraak met de gemeente Tilburg en de aannemer is een planning gemaakt met vaste dagen en contactpersonen voor uitvoering van de meting.  Inmeting heeft plaats met ‘open sleuf ’en volgens een vast protocol met codering, foto’s en sleufschetsen. Registratie betreft zowel XY en Z coördinaat.

 

Voorbeeld resultaat:

Toekomstige metingen

Voor de toekomstige metingen zal er naar verwachting een andere methode van inwinning gebruikt worden, zoals:

 • Air Lidar inwinning;
 • Dynamische en statische scanning;
 • Visueel ondersteund met omgevingfotos’en 360 gr. Panoramabeelden;
 • Proefsleuven inwinning in GIS database met kabel- leiding informatie;
 • Etc.

 

Waarom? Er wordt meer ‘detail en basisinformatie’ gevraagd dan in de gerealiseerde opdracht waarbij ontwerp mogelijkheden verbreden.

Nauwkeurigheid van resultaat is hierbij belangrijk. Gemeente Tilburg en AGEL adviseurs zullen daarbij altijd controlemetingen uitvoeren van karakteristieke punten en toetsen aan resultaat.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?