Hans TimmersCluster Coördinator Geodesie-GIS

Hans Timmers
Expertise
  • Inwinning en Maatvoering
  • Basisregistraties en GeoBORG
  • Omgevingsrisicomanagement en Monitoring
  • 3D-Laserscanning en Drone-vluchten
  • Managementteam, Senior adviseur en Projectleider
  • Innovaties, Aanbestedingen en Contractzaken
  • Troubleshooter
Disciplines
  • Geodesie
  • GIS
  • Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgeving, Bouw, Infra en Milieu

Coördineren en inrichten van de het cluster Geodesie-Gis en mede de gehele interne organisatie en mede inrichten daarvan. Vormgeven aan het beleid.
Tevens werkzaam als senior adviseur / projectleider. Fungeert als aanspreekpunt/coach en troubleshooter voor alle medewerkers. Is betrokken bij managementtaken en beleidsvormgeving, waaronder ook contractzaken.

Doe wat je zegt en zeg wat je doet

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?