Start aanleg 50 kV-verbinding Soest 2 – Amersfoort 3

Eindelijk was het zover. Na lange tijd van overpeinzing, uitzoekwerk, onderzoeken, vergunning-aanvragen en urenlange overleggen werd het startsein gegeven voor het project Soest 2 – Amersfoort 3.
Stedin heeft besloten aanpassingen door te voeren aan het operationele netwerk in de omgeving Amersfoort. De intentie van Stedin is hierbij om een nieuwe 50 kV verbinding te realiseren. Deze is gelegen tussen het 50 kV station Amersfoort 3 aan de Sem Dresdenstraat 1 te Amersfoort en het 50 kV station Soest 2 gelegen aan de Peter van den Breemerweg 21 te Soest. Naast de verbinding tussen de stations Soest 2 – Amersfoort 3 worden er ook 2 verbindingen meegenomen in de uitvoering. De taken die AGEL toegewezen heeft gekregen hebben betrekking op het verzorgen van projectbegeleiding binnen het bouwteam (bestaande uit Stedin, Dynniq en AGEL), directievoering en omgevingsmanagement tijdens de realisatie/uitvoering.

Na de nodige voorbereiding inclusief omgevingsmanagement kon de 1e spa de grond in. Het tracé van ± 5700 meter wordt voornamelijk gerealiseerd door 20 gestuurde boringen en ± 1000 meter aan open ontgraving. Om de kabels met elkaar te verbinden zijn er 6 lasmof locaties gesitueerd. De thermische warmte van de kabels zal d.m.v. 5 crossbonding kasten en lassen onder controle gehouden worden.

Over het gehele tracé zal t/m de Geldersestraat 9 HDPE mantelbuizen Ø125mm door de boringen getrokken worden. De mantelbuizen zullen met XLPE 9x1x400mm² Alu ter volledigheid gevuld worden. 1 HDPE mantelbuizen Ø110mm zal t.b.v. Stedin Telecom mee gelegd worden. Na de splitsing zal het oorspronkelijke tracé met XLPE 3x1x400mm² Alu en 1x t.b.v. Stedin Telecom verdergaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De civiele werkzaamheden zullen volgens planning gereed zijn op 31 maart 2021.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?