water1 website

Klimaatadaptatie

Water heeft Nederland gevormd en zal dit blijven doen. Het ruimtegebruik in Nederland staat onder hoge druk waardoor wij de ruimte op water op veel manieren benutten. Uiterwaarde en natte gebieden zijn bebouwd, meanderende waterlopen zijn gekanaliseerd, sloten zijn gedempt, er heeft veel verstedelijking plaats gevonden. Daarbij hebben wij te maken met klimaatveranderingen en deze veranderingen dienen we te absorberen in stedelijk en bebouwd gebied. Het is ons veel aangelegen om een klimaatbestendige omgeving te creëren voor nu en voor in de toekomst.

Water een grote uitdaging

Het waterbeleid hangt nauw samen met beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer, landbouwbeleid en andere beleidsterreinen. Door de klimaatverandering en het veelvuldig ruimte gebruik is het watersysteem en de waterketen op orde krijgen en houden een grote uitdaging. AGEL adviseurs helpt u daarbij. Wij helpen u bij het ontwikkelen waarbij water een rol speelt. AGEL adviseurs begeleidt u door de wet- en regelgeving zodat uw belangen worden behartigd en voor u het beste resultaat wordt behaald.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten wat onze adviseurs binnen onze werkvelden Milieu, Ruimte, Bouw en Milieu voor u kunnen betekenen? Kijk gerust verder binnen de verschillende specialisaties van deze werkvelden. Voor uw gemak kunt ook direct contract opnemen met Carlo Hoetelmans.

 

Uw contactpersoon

ing. C.J. (Carlo) Hoetelmans
Werkveld Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?