RENDER_A1 aangepast 2

Design & Build

Design & Build is een innovatieve contractvorm op basis van UAV-gc die voornamelijk bij complexe bouw- en infraprojecten wordt toegepast. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel het ontwerpen als het bouwen. Op deze wijze vindt maximale afstemming tussen ontwerp en bouw plaats en worden budget- en planningsoverschrijdingen zoveel mogelijk beperkt. Deze contractvorm leidt tot een ander voorbereidingsproces waardoor het ontwikkelingsproces wordt verkort.

Succesfactoren

Het succes van uw ontwikkeling valt of staat met de geformuleerde kaders in de contracten en met de toetsing van het geleverde door de aannemer aan deze kaders. AGEL adviseurs heeft ruime ervaring met innovatieve contracten zoals Design & Build en UAV-gc en kan u daarin adviseren en ontzorgen, zowel bij het formuleren van de relevante kaders (vraagspecificaties) als bij de de verificatie en validatie van het geleverde proces en product door de aannemer.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten wat onze adviseurs binnen onze werkvelden Ruimte, Infra, Bouw, Milieu en Geodesie voor u kunnen betekenen? Kijk gerust verder binnen de verschillende specialisaties van deze werkvelden. Voor uw gemak kunt ook direct contact opnemen met Remco van Dessel.

Uw contactpersoon

ing. R.A.A. (Remco) van Dessel
Werkveld Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?