Geo-informatie

Geo-informatie

Wanneer wij denken aan geografische informatie (geo-informatie) dan denken wij aan informatie die uit het veld en digitaal worden verzameld en op een kaart worden gepresenteerd. De informatie die verzameld wordt heeft een ruimtelijk component, dit is bijvoorbeeld de bodemopbouw of de aanwezige natuur. Dit ruimtelijke component wordt gekoppeld aan een locatie zoals bijvoorbeeld een adres, een wijk of een weg. Deze informatie wordt verwerkt in de vorm van (digitale) kaarten. Uiteindelijk worden deze gegevens beschikbaar gesteld. AGEL adviseurs wint geo-informatie in, verwerkt en analyseert geo-informatie, stelt geo-informatie beschikbaar, beheert geo-informatie en bedenkt creatieve toepassingen voor geo-informatie.

Geodesie

Geodesie is het inwinnen en verwerken van geo-informatie. De landmeters en adviseurs winnen informatie in met moderne, hedendaagse technieken. Deze informatie wordt verwerkt door de adviseurs van geodesie. De werkzaamheden lopen uiteen van detailmetingen tot matenplannen, van bouwkundige maatvoering tot 3D metingen en fotogrammetrie (door bijvoorbeeld drones).

Geografische informatie systemen

Geografisch informatie systeem (GIS) is het omzetten van ingewonnen ruimtelijke informatie naar kaarten. Op deze kaart kunnen alle locatie gebonden gegevens worden verwerkt. AGEL adviseurs distribueert ruimtelijke informatie via online verbindingen en deze worden in de AGEL GIS-viewers automatisch voorzien van actuele betrouwbare ondergronden. Enkele werkzaamheden binnen GIS zijn het bijhouden en beheren van Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en Basisregistratie grootschalige topografie (BGT), het opstellen van profielen uit metingen en verwerken van inventarisaties.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten wat onze adviseurs binnen onze werkvelden Ruimte, Infra, Bouw, Milieu en Geodesie voor u kunnen betekenen? Kijk gerust verder binnen de verschillende specialisaties van deze werkvelden. Voor uw gemak kunt ook direct contact opnemen met Marcel van den Brink.

 

Uw contactpersoon

drs. ing. M.G.A. (Marcel) van den Brink
Milieu/Geodesie

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?