water1 website

Klimaatadaptatie

Water heeft Nederland gevormd en zal dit blijven doen. Het ruimtegebruik in Nederland staat onder hoge druk, waardoor wij de ruimte op water op veel manieren benutten. Uiterwaarden en natte gebieden zijn bebouwd, meanderende waterlopen zijn gekanaliseerd, sloten zijn gedempt en er heeft veel verstedelijking plaatsgevonden. Daarnaast hebben wij te maken met klimaatveranderingen en deze veranderingen dienen we te absorberen in stedelijk en bebouwd gebied. Het is ons er veel aan gelegen om een klimaatbestendige omgeving te creëren voor nu en voor in de toekomst.

Water een grote uitdaging

Het waterbeleid hangt nauw samen met beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer, landbouwbeleid en andere beleidsterreinen. Het watersysteem en de waterketen op orde krijgen en houden is door de klimaatverandering en het veelvuldig ruimtegebruik een grote uitdaging. AGEL adviseurs helpt u daarbij. Wij helpen u bij het ontwikkelen waarbij water een rol speelt. AGEL adviseurs begeleidt u door de wet- en regelgeving, zodat uw belangen worden behartigd en voor u het beste resultaat wordt behaald.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten wat onze adviseurs binnen onze werkvelden Ruimte, Infra, Bouw, Milieu en Geodesie voor u kunnen betekenen? Kijk gerust verder binnen de verschillende specialisaties van deze werkvelden. Voor uw gemak kunt ook direct contact opnemen met Carlo Hoetelmans.

Uw contactpersoon

ing. C.J. (Carlo) Hoetelmans
Werkveld Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.