Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet staat voor een andere wijze van werken. Voor integraal en flexibel werken, op een eenvoudigere en snellere wijze, op basis van vertrouwen en waarbij het doel weer centraal komt te staan. Een manier van werken die centraal staat bij onze projecten. Wij zien de Omgevingswet dan ook als een middel om ruimtelijke initiatieven en duurzame ontwikkelingen op een eenvoudigere wijze mogelijk te maken.

Aan de slag met de Omgevingswet

Iedereen krijgt hoe dan ook met de Omgevingswet te maken. Wij kunnen gezamenlijk met u een plan van aanpak opstellen voor de verschillende acties die nodig zijn om voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Het is belangrijk deze acties eenvoudig en praktisch in te steken.

De acties bestaan onder andere uit voorlichting over de wet en de bijbehorende regelgeving, het opschonen en samenvoegen van regels op het gebied van de fysieke leefomgeving, het gebruik van geo-informatie, nadenken over participatie en over de verschillende instrumenten onder de Omgevingswet (zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan). Misschien wilt u alvast experimenteren met de nieuwe regelgeving door middel van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of gebruik maken van geo-informatie bij het opstellen van een omgevingsvisie of omgevingsplan. Wij gaan graag met u aan de slag met deze acties en experimenten.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten wat onze adviseurs binnen onze werkvelden Ruimte, Infra, Bouw, Milieu en Geodesie voor u kunnen betekenen? Kijk gerust verder binnen de verschillende specialisaties van deze werkvelden. Voor uw gemak kunt ook direct contact opnemen met Remco van Dessel.

 

Uw contactpersoon

ing. R.A.A. (Remco) van Dessel
Werkveld Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?