001

Bedrijven en milieuzonering

Als u een woning wilt bouwen in de nabijheid van bedrijven of voorzieningen (bijvoorbeeld een school, kerk of parkeerplaats), dan is het belangrijk om te bepalen of u (in de toekomst) geen hinder zult ervaren van dit bedrijf. Andersom kan het bedrijf beperkt worden door de komst van uw woning, doordat zij zich aan wetgeving moet houden.

Om geen vervelende situaties met mogelijke beroepsprocedures als gevolg te krijgen, is het essentieel dat op voorhand een goede afweging gemaakt wordt in de belangen van bedrijven en het woon- en leefklimaat van nieuwe woningen. Bij bedrijven en milieuzonering wordt een dergelijke afweging gemaakt. In beginsel gebeurt dit door aan de richtafstanden van de VNG brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ te toetsen. Wanneer voldaan wordt aan de richtafstanden is de onderbouwing eenvoudig.

Millieueffectrapportage plicht

Mocht echter niet voldaan kunnen worden aan de richtafstanden, dan zijn er enkele oplossingsrichtingen denkbaar waarin AGEL adviseurs u kan adviseren. Er kan namelijk gemotiveerd worden afgeweken van deze richtafstanden. Doorgaans is het onderdeel geluidshinder het doorslaggevende onderdeel in deze onderbouwing. AGEL adviseurs heeft akoestici in huis die de motivering in akoestisch opzicht kunnen onderbouwen.  Hierdoor kunnen wij u helpen aan een haalbaar plan.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Ruimte of milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?