009

Milieueffectrapportage (MER)

Het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) is nodig bij specifieke plannen, die mogelijk milieubelastend zijn naar de omgeving. MER is een vorm van milieuonderzoek. Een windmolenpark, nieuwe autoweg of de aanleg van een bedrijventerrein kunnen allemaal M.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn. In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen om welke activiteiten en onder welke voorwaarden sprake is van een onderzoeksplicht.

Millieueffectrapportage plicht

Wanneer een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning een milieubelastend project rechtstreeks mogelijk maakt, geldt een project-m.e.r. plicht. In het MER komen alle milieueffecten in beeld, die het project kan hebben op de omgeving. Het gaat om effecten op onder andere:

Doordat AGEL adviseurs al deze specialismen in eigen beheer uitvoert, zijn we uw ideale partner bij het opstellen van een MER.

Indien een bestemmingsplan de kaders biedt voor een m.e.r.-plichtige activiteit dan is het bestemmingsplan plan-m.e.r. plichtig. Om vooruit te komen, is het daarom goed om stil te staan bij wat u mogelijk wilt maken in uw bestemmingsplan en de consequenties die dit heeft. Omdat AGEL adviseurs tevens planologen in huis heeft, die dagelijks bestemmingsplannen opstellen, kunnen wij u hierbij goed adviseren.

Ten slotte kan het plan plan-m.e.r. plichtig zijn indien sprake is van een passende beoordeling. Van een passende beoordeling is sprake wanneer niet uitgesloten kan worden dat het plan significante effecten heeft op omliggende Natura 2000-gebieden

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu of Ruimte. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?