Tour de Westland voor aanleg van ruiterpaden

De gemeente Westland wenst een aaneengesloten, recreatief en veilig ruiterpadennetwerk aan te leggen. Deze wens sluit aan op de ambitie van de provincie Zuid-Holland om de mogelijkheden voor paardrijden in het buitengebied sterk te verbeteren. Door subsidie te verstrekken, kan door middel van een éénmalige impuls deze doelstelling worden bekostigd.

AGEL adviseurs heeft een projectplan opgesteld wat als basis diende voor de subsidie- en vergunningaanvragen voor de eerste tranche. Onderdelen van dit projectplan zijn een uitgebreid voorlopig ontwerp en een kostenraming. Om voldoende input voor het projectplan te vergaren, heeft één van onze collega’s het gebied in de gemeente Westland verkend per fiets. Tijdens deze inventarisatie waren de projectleider en ecoloog van de gemeente Westland aanwezig, alsmede een ecoloog van Aqua-Terra Nova en een ruiter van een nabijgelegen manege. Door die diversiteit aan personen tijdens deze inventarisatie, kwam er bij iedere locatie een interessante discussie op gang vanuit verschillende oogpunten.

Nu de subsidieaanvraag goedgekeurd is, gaat AGEL adviseurs het daadwerkelijke ontwerp en alle aspecten die daarbij horen verder uitwerken in een definitief ontwerp en vervolgens een bestek.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?