Trillingsmetingen t.b.v. bouw appartementcomplexen Stationstuin Barendrecht

3 Appartementencomplexen worden gerealiseerd in de nabijheid van het spoortraject en het station van Barendrecht. Hierdoor zouden hinderlijke trillingen kunnen optreden in de te realiseren appartementen.

AGEL adviseurs heeft hiervoor representatieve trillingsmetingen in de dichtstbijgelegen bestaande grondgebonden woningen verricht. Hiermee hebben we via complexe frequentie afhankelijke overdrachtsberekeningen eventuele (hinderlijke) trillingen in de toekomstige appartementencomplexen kunnen prognosticeren. De verwachting is dat in de toekomstige nieuwbouw verwaarloosbare tot geen hinder ondervonden zal worden.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?