Van BIM tot kwaliteitsborging

Van BIM…

De nieuwbouw van het distributiecentrum, DC3 te Waalwijk, is vrijwel gereed. DC3 heeft een oppervlakte van ca. 26.000 m2 en wordt door ASK ROMEIN gerealiseerd. In de voorbereidende fase is de bouwkundige en civieltechnische engineering door AGEL adviseurs verzorgd. De uitwerking hiervan heeft geresulteerd in een integraal BIM-model met daarin opgenomen de 3D-modellen van de verschillende vakdisciplines. Ook heeft AGEL adviseurs in het BIM-model de montage- en legplannen voor de gevelelementen en dakplaten opgenomen.

….. tot Kwaliteitsborging

Tijdens de realisatie is onze kwaliteitsborger nauwgezet bij de uitvoering betrokken en voert structureel kwaliteitscontroles uit. De constateringen tijdens de kwaliteitscontroles worden in woord en beeld geregistreerd en direct doorgespeeld naar de actiehouders. De herstelacties worden ook weer in woord en beeld vastgelegd en digitaal geregistreerd, zodat zowel de uitvoerende partijen alsook de opdrachtgever hierin mee kunnen kijken. Alle partijen zijn zeer content over deze efficiënte en transparante werkwijze en de gerealiseerde kwaliteit.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?