Van intensieve veehouderijen naar een karakteristiek woonlint in Esbeek

In de buitengebieden in Nederland is de uitdaging groot om te zoeken naar nieuwe en passende functies voor (vrijkomende) agrarische bedrijfslocaties (VAB-locaties). Zo ook in de gemeente Hilvarenbeek. Aan de Groenstraat in Esbeek is het plan om 6 intensieve veehouderijen te saneren, waarvoor in de plaats 6 ruimte voor ruimte-woningen worden gerealiseerd. Daarnaast worden drie bedrijfswoningen herbestemd tot burgerwoningen en worden twee beeldbepalende en cultuurhistorische langgevelboerderijen gesplitst. Hierdoor wordt het agrarische bebouwingslint getransformeerd naar een woonlint, passend bij de kleinschaligheid en karakteristiek van het buitengebied.

 

Voor het plan in Esbeek verzorgd AGEL adviseurs, samen met (lokale) partners, de bestemmingsplanprocedure en de bijbehorende milieuonderzoeken. Dit bestemmingsplan is begin 2019 als voorontwerp in procedure gegaan, waardoor een belangrijke stap richting de uitvoering van het plan is gezet.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?