Verlengingsaudit BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000

Op 30 april 2019 is op onze kantoorlocatie door onze certificerende instelling Normec een verlengingsaudit uitgevoerd voor de certificaten BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en de BRL SIKB 6000.

Tijdens de audit is vastgesteld dat de processen m.b.t. deze beoordelingsrichtlijnen binnen AGEL adviseurs beheerst worden. Trots zijn wij op van de auditoren ontvangen complimenten. De ontvangen verbeterpunten nemen wij van harte mee om zo van goed naar beter te kunnen blijven groeien.

Met de verlengingsaudit zijn onze certificaten weer voor een periode van 3 jaar verlengt. Daarmee zijn we, sinds de verplichte erkenning voor bodemintermediairs is ingevoerd, al weer ruim 11 jaar erkend.

Jaarlijks worden wij door auditoren van de certificerende instelling op geplande en ongeplande momenten op kantoor en in het veld gecontroleerd op het naleven van deze richtlijnen en protocollen.

Naast de jarenlange ervaring op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering is hiermee geborgd dat onze diensten voldoen aan de wettelijke normeringen en de Kwaliteits-, Arbo- en Milieuaspecten naar behoren zijn.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?