Voormalige bedrijfslocatie wordt woonlocatie in woonlint Welbergsedijk

Welberg is ontstaan als een agrarisch lintdorp langs de Welbergsedijk. Het agrarische lint is inmiddels vrijwel geheel volgebouwd. Op Welbergsedijk 20a was tot voor kort een voormalig bedrijfspand aanwezig waarin een garagebedrijf gevestigd was. De bedrijfsvoering hiervan werd al weer enige tijd gestaakt. Aangezien het pand niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd, een matige uitstraling had en een bedrijfsmatige bestemming in 2020 minder passend is in het woonlint, hebben de huidige eigenaren het plan opgevat om tot herontwikkeling over te gaan.

De kernvisie voor Welberg luidt als volgt:

Welberg is in de toekomst een echte dorpse woonkern. Welberg moet een actief dorp blijven, waar iets te beleven valt. Hierdoor is de herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie naar een woonlocatie perfect passend in deze visie. De herontwikkeling voorkomt ook leegstand en een vervallen uitstraling.

In samenspraak met gemeente en eigenaren is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de voormalige bedrijfslocatie om te vormen tot een woonlocatie. AGEL adviseurs heeft de coördinatie van de omgevingsonderzoeken verzorgd en heeft zelf een verkennend bodemonderzoek, een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en een stikstofberekening uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksgegevens werd een bestemmingsplan opgesteld dat succesvol in procedure is gebracht. Het plan is zonder enige zienswijze ongewijzigd vastgesteld. De sloop van het bedrijfspand heeft inmiddels plaatsgevonden en de initiatiefnemers verwachten over enkele maanden te kunnen starten met de bouw van de nieuwe woningen.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?