Waterbodemonderzoek Brabantse Delta ‘stedelijk water 2019-2020’ van start

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta voert AGEL adviseurs een kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek uit voor het programma ‘stedelijk water 2019-2020’. Het programma omvat de stedelijke watergangen in de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Geertruidenberg en Steenbergen. Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze watergangen en stadsvijvers. Het gaat om watergangen die niet aan de vereiste water-of leggerdiepte voldoen en waarop groot onderhoud gepland staat. Om te kunnen blijven voldoen aan de functies van het watersysteem is het noodzakelijk de aanwezige baggerlaag te verwijderen. Met de opdracht worden bijna 50 km aan watergangen onderzocht om de hoeveelheid te baggeren materiaal en de kwaliteit hiervan te bepalen.  De werkzaamheden worden binnen AGEL adviseurs uitgevoerd door de werkvelden Geodesie (kwalitatief onderzoek) en Milieu (kwantitatief onderzoek). De gehele opdracht dient in een tijdbestek van 3 maanden te worden opgeleverd.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?