Weer een Crisis- en herstelwet bestemmingsplan onherroepelijk!

AGEL adviseurs heeft al verschillende bestemmingsplannen in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) geschreven, maar het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Business Centre Treeport is een belangrijke mijlpaal. Het gaat hierbij om de realisatie van een nieuw (innovatief) bedrijventerrein van 20 ha – gericht op de boomteeltsector-. Binnen de grenzen van de mogelijkheden van de Chw is gespeeld met de ruimte die de wet biedt. Onderzoeken zijn tot een later tijdstip uitgesteld, een beslisboom voor de selectie van bedrijven is opgenomen en in de planregels zijn de milieunormen opgenomen. Tevens zijn regels gesteld, die dienen ten behoeve van het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Het uitgebreide participatietraject met omwonenden en vooroverlegpartners heeft geresulteerd in het gegeven dat slechts 1 beroep is ingediend bij de Raad van State. Dit is voor een dergelijk groot bestemmingsplan uniek te noemen. Dit beroep is recent ingetrokken.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de gronden zijn inmiddels gestart, de verkoop van de gronden loopt voorspoedig en alle betrokkenen zijn nog steeds enthousiast bezig om het eerste grensoverschrijdende bedrijventerrein (met België) te realiseren.

Geïnteresseerd in een gesprek over de mogelijkheden van de Omgevingswet en over hoe we daar nu al mee aan de slag kunnen? De koffie staat klaar!

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?