plan

Omgevingsscan

Heeft u een idee, maar weet u niet of dit idee ook daadwerkelijk haalbaar is? Of heeft u een locatie, maar heeft u geen idee wat u er mee kunt? Wij helpen u bij de beantwoording van deze vraag. Hiertoe hebben wij de omgevingsscan ontwikkeling. In deze scan besteden wij aandacht aan de financiële, planologische, milieukundige en beleidsmatige kaders waar u rekening mee moet houden.

Hoe ziet de omgevingsscan eruit

In de omgevingsscan adviseren wij u over de mogelijke invullingen van uw perceel, waarbij op voorhand de risico’s worden geminimaliseerd. Waarom bijvoorbeeld willen bouwen op een archeologisch monument, als u hetzelfde ook in een park kunt realiseren? En waarom bijvoorbeeld net die ene boom willen kappen waar vleermuizen in verblijven, als u ook enkele woningen kunt verschuiven. Over deze, en andere thema’s, geven wij advies. Het resultaat: op voorhand inzicht in de haalbaarheid van uw plan en een minimalisatie van de risico’s en kosten later in het traject. En het goede nieuws: u bepaalt zelf de diepgang van onze omgevingsscan.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Ruimte. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Bouw-RO-Omgeving

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?