leica_tps_heipalen

Geodesie

Efficiënt ruimtegebruik begint met betrouwbare topografie en exacte maatgegevens. Voor AGEL adviseurs is Geodesie meer dan alleen landmeten. Onze geodeten voeren inventarisaties en metingen uit met verschillende materialen, instrumenten en volgens verschillende methodieken en functiemodellen. De wens van de opdrachtgever staat altijd centraal. Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid zijn kernwaarden bij het uitvoeren van de inventarisaties en metingen.

Passende methode voor ieder project

Wij voeren metingen uit voor verschillende opdrachtgevers en in alle fasen van een project. De metingen worden vervolgens verwerkt en omgezet tot bruikbare Geo-Informatie.

Juiste en betrouwbare Geo-Informatie is belangrijk en AGEL adviseurs helpt u bij het beschikbaar krijgen van deze informatie. Door het gebruik van moderne apparatuur en software, kennis en ervaring kunnen de adviseurs van Geodesie u op veel verschillende vlakken ondersteunen.

Onze diensten en producten vallen onder de volgende categorieën:

 • Nulsituaties plangebieden;
 • Boominventarisaties en groen F&F;
 • 3D-Laserscanning – BIM;
 • Drones en dronevluchten;
 • Basisregistraties – BGT;
 • Kabels en leidingen;
 • Deformatiemetingen en monitoringssysteem;
 • Waterschappen;
 • Volumebepalingen en wegen;
 • Meting in industrie;
 • Spoormetingen;
 • Revisie – Areaal – Ass-Built.
 • Kavels en percelen;
 • Rioleringen en wegen;
 • Rooilijnen en bouwblokken;
 • Bouwmaatvoering;
 • 3D machinemodellen.
 • Matenplannen en verkaveling;
 • Voorlopige kadastrale splitsingen – VKG;
 • Definitieve kadastrale splitsingen;
 • Grenscorrecties en reconstructie.
 • Inventarisatie;
 • Burgerparticipatie;
 • Viewers;
 • Spatial complianceregister;
 • Mutatiesignalering en kartering;
 • GeoBORG.
 • Geodesie en inwinning;
 • GIS en beheer Geo-informatie;
 • Ontwikkeling en applicaties;
 • Bronhouders.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Geodesie. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. W.F.H. (Hans) Timmers
Cluster Coördinator Geodesie-GIS

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?