Proces

Akoestisch advies bouwbesluit

Uit het oogpunt van gezondheid zijn in het Bouwbesluit enkele voorschriften opgenomen om bewoners en bepaalde groepen gebruikers te beschermen. Het gaat hierbij om geluidgevoelige gebouwen zoals, woningen, scholen, kinderdagverblijven en gebouwen voor gezondheidszorg. In een ‘akoestisch onderzoek bouwbesluit’ wordt getoetst of een plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Indien dit niet het geval is worden maatregelen geadviseerd om aan de eisen te voldoen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de volgende afdelingen:

Aanvullende eisen en maatregelen

Een akoestisch onderzoek bouwbesluit kan het beste vroeg in het ontwerp plaatsvinden het liefste voor het afronden van de definitieve ontwerp fase (DO-fase). Op die manier kunnen benodigde maatregelen al direct in de plannen opgenomen worden en kunnen de berekeningen tijdig ingediend worden bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Bij bepaalde projecten kunnen aanvullende eisen gesteld worden die verder gaan dan de eisen van het Bouwbesluit. Denk hierbij aan de eisen uit het Programma van Eisen Frisse Scholen, Garantiefonds Woningborg, BREEAM-NL en/of GPR Gebouw.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?