placeholder

Beperking van galm

Het akoestisch advies Bouwbesluit regelt onder andere de beperking van galm in gemeenschappelijke ruimtes van een woongebouw. Een te lange nagalmtijd in een gemeenschappelijke ruimte kan namelijk overlast veroorzaken in de geluidgevoelige ruimtes van de aangrenzende woningen.

Wat kan er gebeuren

Het onderzoek in de ontwerpfase bestaat eruit dat op basis van tekeningen en de materiaallijst een berekening wordt gemaakt van de in de verkeersruimte te verwachten nagalmtijd. De rekenresultaten worden vervolgens getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit. In geval van overschrijding kunnen voorstellen worden gedaan ter verbetering van de nagalmtijd.

Een andere situatie doet zich voor indien er klachten zijn binnen een bestaand pand. In die situatie bestaat het onderzoek uit metingen ter plaatse dan wel een locatie bezoek ter inventarisatie van de gehanteerde materialen. Op basis hiervan worden maatregelen voorgesteld ter verbetering van de nagalmtijd. De maatregelen worden verwerkt in de berekeningen zodat het effect (theoretisch) kan worden vastgesteld.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?