placeholder

bescherming tegen geluid van installaties

Om bewoners en gebruikers van gebouwen te beschermen tegen installatiegeluid zijn in het Bouwbesluit eisen opgenomen om het geluidniveau door installaties beperkt te houden. Het kan dan gaan om het geluid van een mechanische ventilatie of een lift. In de ontwerpfase wordt op basis van de tekeningen en gegevens van de leverancier een inschatting gemaakt of een installatie voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Indien nodig worden aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van bijvoorbeeld de opstelling van de installaties, de indeling van het pand en de geluidwering van de wanden van de installatieruimte. Dit is een vorm van een akoestisch advies dat AGEL adviseurs levert.

Klachten bij een bestaand pand

Mochten er klachten zijn binnen een bestaand pand kan op basis van de metingen en een (visuele) inspectie ter plaatse worden de oorzaak van de klachten te achterhaald worden zodat gerichte en dus effectieve maatregelen kunnen worden voorgesteld.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?