005

Geluidwering tussen ruimten

Binnen een gebouw kunnen verschillende gebruiksfuncties worden gerealiseerd zoals: woningen, kantoren, scholen en artsenpraktijken. Het is van belang dat deze functies onderling geen geluidsoverlast ondervinden. In het akoestisch advies Bouwbesluit zijn alleen minimale eisen gesteld aan de geluidisolatie tussen woningen en gebouwen met een andere gebruiksfuncties. Deze eisen zijn uitgesplitst in voorschriften ten aanzien van het lucht-geluidniveau verschil en het contactgeluidniveau. Beiden moeten worden bepaald conform de norm NEN 5077.

Tijdens de ontwerpfase worden de beoogde constructies beoordeeld om te kijken of ze voldoen aan de grenswaarden. Eventueel zwakke onderdelen worden gedetecteerd. Vervolgens kan advies worden uitgebracht welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. Door vroeg in het ontwerp de geluidwering al te laten beoordelen, kunnen de benodigde maatregelen al direct in de plannen opgenomen worden.

Lucht-geluidniveau verschil

In geval van een bestaand pand kunnen geluidmetingen worden uitgevoerd ter controle van het lucht-geluidniveau verschil en het contactgeluidniveau. Voor de metingen van het lucht-geluidniveau verschil wordt gebruik gemaakt van een ruisbron. Hiermee wordt in de ene ruimte geluid geproduceerd. Vervolgens worden in de ontvangstruimte het geluidniveau en de nagalmtijd gemeten. Op basis van deze gegevens wordt het lucht-geluidniveau verschil berekend en getoetst aan de grenswaarden uit het Bouwbesluit. Tijdens de metingen vind ook altijd een inspectie plaats, zodat in geval van overschrijding maatregelen kunnen worden voorgesteld.

contactgeluidniveau

Voor de meting van het contactgeluidniveau wordt in de zendruimte een hamermachine geplaatst. In de ontvangruimte wordt het geluidniveau (ontvangniveau) en de nagalmtijd gemeten. Op basis van deze gegevens en de afmetingen van de ontvangruimte wordt het contactgeluidniveau berekend en getoetst aan de grenswaarden van het Bouwbesluit. In geval van overschrijding worden, indien mogelijk, maatregelen voorgesteld. Echter, de oorzaak van een overschrijding van het contactgeluidniveau is vaak niet zichtbaar en daardoor moeilijk vast te stellen.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?