werkveld bouw

Beheer en onderhoud van Vastgoed

Organisaties die gericht zijn op de instandhouding van vastgoed, lopen vaak tegen vraagstukken aan. Zoals welk onderhoud kan ik realiseren binnen het gegeven budget (prioriteitenstelling)? Kan ik differentiatie aanbrengen in onderhoudsniveaus? Voldoet mijn gebouw in functionele zin? Is mijn gebouw veilig? Hoe kan ik duurzaamheidsprincipes introduceren? Kortom talloze beleidsmatige zaken waarin AGEL adviseurs u terzijde kan staan.

Aantrekkelijke bebouwing met een langere levensduur

AGEL adviseurs levert adviezen die betrekking hebben op de volledige levenscyclus van gebouwen en woningen. Dat wil zeggen van het eerste initiatief tot en met de sloop. Een belangrijk onderdeel is ook een goed beheer en onderhoud van bestaande bebouwing. Dit is van groot belang om deze aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en recreëren. Daarnaast krijgt de bebouwing hierdoor een langere levensduur. AGEL adviseurs begeleidt en adviseert u op gebied van beheer & onderhoud. Zowel op strategisch als op operationeel niveau. Dit maakt een gedegen beheer van uw vastgoed mogelijk.

Wij kunnen u onder andere door middel van de volgende diensten ondersteunen:

Vanuit de visie ‘levensduur denken loont’ zijn wij zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw voorstander van het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor bestaand vastgoed; zowel voor woningen als voor bedrijfsvastgoed. In de gebruiksfase is het van belang, voor het gebruik van de gebouwen en het be­houd van de commerciële waarde van het vastgoed, het pand en het omliggende terrein adequaat te beheren en onderhouden.

De adviezen betreffen op zich zelf staande vraagstukken op het gebied van bouwkunde, constructies, (gebouwgebonden) installaties, onderhoud en duurzaamheid, akoestiek en energiebesparing. Ook wordt AGEL adviseurs ingeschakeld voor contra-expertises.

De genormeerde, uniforme en objectieve meting van uw vastgoed stelt u in staat sturing te geven aan het totale onderhoudsbeheer van uw vastgoed en beleidsbeslissingen adequaat te motiveren.

Omvangrijke woningbestanden worden op basis van vooraf vastgestelde criteria gevalideerd. Woningbouwcorporaties en overige vastgoedorganisaties gebruiken de resultaten om sturing te geven aan het voorraadbeleid.

De onderhoudsscan is specifiek gericht op de staat van onderhoud van het vastgoed en geeft snel zicht op de onderlinge staat van onderhoud van grotere hoeveelheden gebouwen en woningen.

De quick-scan is een uitstekend en waardevol hulpmiddel om de staat van onderhoud en eventuele herstelkosten snel en objectief in kaart te brengen.

Voor het opzetten en actueel houden van een goede gebouwen- of woningcartotheek verzorgt AGEL adviseurs al het benodigde digitale tekenwerk. Indien benodigd wordt een pand eerst met specialistische meetapparatuur ingemeten Ook het digitaliseren van analoge tekeningen behoort tot de mogelijkheden.

Bij transacties in de vastgoedmarkt, zowel bij verhuur als bij aan- en verkoop van vastgoed, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de oppervlakte van gebouwen. AGEL adviseurs vervaardigt hiervoor overzichtelijke meetstaten met heldere tekeningen conform de norm NEN 2580. Meer informatie

Maatwerk per project

Bij de vele door AGEL adviseurs uitgevoerde opdrachten is gebleken dat een standaardoplossing veelal niet volstaat. Daarom wordt iedere dienst op maat toegesneden op de specifieke wensen van de opdrachtgever. Leeft er bij u of uw organisatie een beheer- of onderhoudsvraagstuk dat niet onder de bovenbeschreven scope valt? Of heeft u behoefte aan gespecialiseerde personele ondersteuning? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. AGEL adviseurs kan samen met u beoordelen op welke wijze uw beheer & onderhoud optimaal is geregeld.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?