Duurzaam

Duurzame bebouwing

Nederland is het land van regels en rechtszekerheid. Maar is het soms niet slimmer om mensen juist te stimuleren om zelf initiatief te tonen, zonder daarbij voor te schrijven wat wel, en wat niet goed is? Houden wij innovaties niet onbedoeld tegen? Wie kent bijvoorbeeld niet de starre beeldkwaliteitsplannen, waarin exact staat voorgeschreven welk materiaal gebruikt moet worden. Verspert dit niet de weg voor nieuwe materialen, die duurzamer zijn dan de traditionele materialen? Wij denken van wel en vinden dit niet meer passen bij deze tijd, waarin mensen juist uitgedaagd moeten worden om zelf met creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen te komen.

Een duurzaam en onderhoudsvriendelijk gebouw, met een energiezuinig gebruik; wie wil dat nu niet? AGEL adviseurs adviseert u om te komen tot een toekomstbestendig gebouw, wat aansluit op uw duurzaamheidsambities. Wij kijken hierbij niet alleen naar de bouwtechnische kwaliteit. Van belang bij het bouwen en beheren van gebouwen zijn ook de sociale, economische en milieuaspecten. Deze aspecten worden integraal bekeken over de volledige levenscyclus van een gebouw.

Wij kunnen diverse diensten voor u verzorgen in het kader van duurzame bebouwing:

  • GPR Gebouw
  • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
  • Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
  • Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)
  • EPW/energielabels

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?