Overleg

Projectmanagement en bouwbegeleiding

Vanaf het eerste idee en ontwerp tot en met oplevering gebruiksklaar pand en nazorg kan AGEL adviseurs u als partner bijstaan.

Vanaf de eerste ontwerpstrepen op papier tot aan de oplevering aan het einde van het uitvoeringstraject. Gedurende dit bouwproces komen er diverse ad hoc vraagstukken op u af. Deze vragen dienen zo mogelijk snel en adequaat opgepakt te worden om het proces niet te verstoren. Onze bouwbegeleider zal u van begin tot eind door het bouwproces loodsen. Hierdoor wordt u zoveel mogelijk ontlast. In iedere fase van het bouwproces bewaakt onze bouwbegeleider kosten, kwaliteit en tijd. De bouwbegeleider is namens u als opdrachtgever het aanspreekpunt voor alle partijen.

Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Vanaf initiatief tot en met oplevering en nazorg in de gebruiks-/exploitatiefase valt het algemene verloop van het huisvestings-/bouwproces. Dit valt onder verantwoordelijkheid van het projectmanagement. De uitvoerder van deze activiteit, de projectmanager, zorgt er voor dat de wensen van de opdrachtgever worden vertaald in een PvE. Vanuit daar zal het voortkomende ontwerp en de realisatie hieraan voldoen. In iedere fase van het proces bewaakt hij kosten, kwaliteit en tijd. Hij draagt zorg voor de organisatie van het ontwerp-/ en bouwteam en contractering van de projectpartners. Daarnaast zorgt hij voor een goed verloop van de communicatie en informatieverstrekking naar de deelnemende partijen. De projectmanager is namens de opdrachtgever het aanspreekpunt voor alle partijen. Daarmee is hij een belangrijke ‘spil’ in het proces.

Coördinatie van de aanbesteding van het werk. Het doel van de aanbesteding is het komen tot concurrerende prijsaanbiedingen. De definitieve prijsvorming, welke wordt vastgelegd in een uitvoeringscontract voor de uitvoering en realisatie van het project op basis van de bestekstukken.

Het doel van het houden van toezicht is het behartigen van de belangen van de opdrachtgever. Door het bewaken van de uitvoering van het bouwwerk. Op basis van tussen partijen gesloten overeenkomsten en goedgekeurde uitvoeringsstukken. De directievoerder en de toezichthouder coördineren de werkzaamheden op de bouwplaats. Daarmee dragen zij bij aan de werkplanningen.

De directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering. Hieronder valt het voorzitten van bouwvergaderingen, de financiële bouwadministratie, welke bestaat uit onder andere de controle van de facturen van bouwpartners. Er wordt gecontroleerd op meer- en minderwerk. Overige zaken zijn bestedingen ten laste van stelposten, bestekwijzigingen, coördinatie werkzaamheden, aanvragen van offertes. Daarnaast wordt toegezien op de uitvoering van het werk volgens de eisen van de gesloten overeenkomsten. Bij de werkzaamheden hoort ook het opnemen van het werk en het vaststellen van het proces verbaal van oplevering.

De toezichthouder oefent, desgewenst dagelijks, toezicht uit op de uitvoering ter ondersteuning van de bouwdirectie. Hij bewaakt veiligheid, planning en kwaliteit van de bouwwerkzaamheden. Hij woont bouw- en werkvergaderingen bij. Van de bouwvergaderingen worden door hem verslagen opgesteld. De toezichthouder spreekt de taal van de bouwplaats. Hij gaat bij onvoorziene situaties tijdens de uitvoering met een pragmatische aanpak te werk.

Daarnaast kunnen wij u ondersteuning bieden bij risicobeperking voor de uitvoering van bouwkundige en infrastructurele werken.

Alle werkzaamheden op het gebied van projectmanagement en bouwbegeleiding zoals bijvoorbeeld begeleiding aanbesteding, directievoering en toezicht kunnen wij zowel als totaal, maar ook per onderdeel verzorgen.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?