3D ontwerp

3D ontwerp en visualisaties

De mogelijkheden van een 3D ontwerp ten opzichte van een traditioneel 2D ontwerp worden steeds uitgebreider en dynamischer. Een klein infraproject uitwerken in 2D is tot op heden nog vaak de standaard. (Binnen)stedelijke projecten en gebiedsontwikkelingen zijn echter prima in een 3D ontwerp uit te werken. Dit kan AGEL adviseurs perfect voor u verzorgen.
De tijd dat een 3D ontwerp alleen voor ‘grote’ infraprojecten wordt gebruikt is echt voorbij en de omschakeling naar een 3D ontwerp in de gehele sector is daarmee slechts een kwestie van tijd. Het werken met een 3D ontwerp zorgt ervoor dat gegevens ook direct zichtbaar en presentabel kunnen worden weergegeven in een 3D visualisatie of animatie.

3D ontwerp

Door gebruik te maken van een 3D ontwerp voor de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur kan in het ontwerpstadium inzicht worden gecreëerd in de benodigde ruimte of kunnen mogelijke knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd. Voor elke fase binnen een project is een toepassing te vinden om een ontwerp in 3D uit te werken. Hierbij denken we aan de verwerking van landmeetkundige inwinningen of het ontwerp van wegen, riolering, kabels en leidingen, taluds en volumeobjecten zoals bouwputten, depots, dijken e.d. Daarnaast wordt een 3D ontwerp ook steeds vaker gebruikt om kraanmodellen te vervaardigen, waardoor de uitvoerende partijen met behulp van GPS efficiënter te werk kunnen gaan.

Visualisaties

Een technische ontwerp in 3D kan met een 3D visualisatie of animatie worden ondersteund. Het visueel ondersteunen van een ontwerp maakt het gemakkelijker een beeld te vormen van de toekomstige plannen. De 3D visualisatie kan hierbij gebruikt worden voor de communicatie richting de opdrachtgever of om de plannen bespreekbaar te maken voor betrokken partijen en omwonenden en op deze manier het omgevingsproces te versterken. Deze 3D visualisaties worden gelijktijdig met het maken van het technische ontwerp opgezet, waardoor wij relatief snel een beeld kunnen vormen van de toekomstige inrichting die aansluit bij de aanlegtekeningen. Zo hebben alle belanghebbende partijen een beeld bij de inrichting zoals deze gaat worden. Deze beelden kunnen vervolgens gebruikt worden om eventuele punten in het project nader bespreekbaar te maken of om een gevoel van ruimte te creëren naast het traditioneel 2D ontwerp.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Infra. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

ing. M. (Maikel) Pollaert
Cluster coördinator Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?