Duurzaam infra website

Duurzame inrichting openbare ruimte

Bij gebiedsontwikkelingen wordt de grond woon- of bouwrijp gemaakt. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanleggen van nuts voorzieningen en verwijderen van obstakels. Ook zorgen dat de grond niet verontreinigd is of dat het water goed draineert zijn hier voorbeelden van. AGEL adviseurs hanteert voor de planopstelling en begeleiding van infrastructurele werken een integrale benadering van de vraag. Het project wordt vanuit meerdere gezichtspunten onder de loep genomen. Om zo tot een kwalitatief hoogwaardige en duurzame inrichting te komen van de omgeving. Het planproces is hierbij de sleutel voor het behalen van de doelstellingen.

Integraal plan van aanpak

Bij de planopstelling van woon- of werkgebieden hecht AGEL adviseurs veel waarde aan gezamenlijk met de opdrachtgever de doelstelling en randvoorwaarden helder te formuleren. In een “plan van aanpak” beschrijven wij de werkzaamheden en het volledige planproces middels de GOTIK en CRV, welke staan voor Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit en Communicatie, Veiligheid en Risicobeheersing.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Infra. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

ing. M. (Maikel) Pollaert
Cluster coördinator Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?