Overleg

Project- en procesmanagement

Uw initiatieven vragen om een integrale maar gerichte aanpak voor een optimale vertaling van uw doelstellingen. AGEL adviseurs stelt haar projectmanagers beschikbaar om uw initiatief goed te begeleiden en beheersbaar te houden. Onze ondersteuning kan uiteenlopen van tracéstudies, het begeleiden van traditionele bestekvorming tot systeemgerichte contractbeheersing.

Projectmanagement

Uw project wordt vanuit meerdere gezichtspunten en aspecten onder de loep genomen. Om tot een kwalitatief hoogwaardige inrichting te komen. Het planontwerp vervaardigen wij bij voorkeur op basis van de programmatische, technische en ruimtelijke voorwaarden. Dit doen wij aan de hand van schetsen, referentiebeelden en keuzevoorstellen voor materialisatie.

Procesmanagement

Het planproces is hierbij  de sleutel naar het behalen van uw doelstelling. Voor het planontwerp kunnen onze landmeters zorgen voor een maatvaste inmeting en inventarisatie van het plangebied. Op basis hiervan wordt een grensreconstructie verzorgd. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en/ of aanbestedingsmethode vervaardigen wij de bestektekeningen. Het bestek is in RAW systematiek voorzien van V&G-plan, inclusief de plan-kostenbegroting of beknopte werkomschrijving met budgetraming.

Binnen deze planuitwerking dragen wij zorg voor het gewenste overleg met nutsbedrijven en voor aanvragen voor goedkeuring of vergunning. Namens de opdrachtgever kunnen wij conform diens aanbestedingsbeleid de volledige aanbestedings- en gunningsprocedure verzorgen. De infrastructurele werken betreffen werkzaamheden ten behoove van realisatie woon en werkgebieden, inrichtingen van verblijfsgebieden, aanleg van riolering, wegen en waterwerken als ook onderhoudswerkzaamheden.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Infra. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

ing. M. (Maikel) Pollaert
Cluster coördinator Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?