Landschappelijk inpassingsplan

Water- en Natuurbouw

Het bouwen aan water systemen of de ecologische structuur is een delicate zaak. Het aanpassen van deze omgeving moet zorgvuldig gebeuren. De risico’s van aanpassingen zijn groot. De risico’s kunnen leiden tot overstromingen of de mogelijkheden tot het ontwikkelen van de natuur beperken.

Waterbouw

Waterbouw en Nederland zijn sterk verbonden met elkaar. Zonder sluizen, gemalen, dijken en kades zou een groot gedeelte van Nederland natte voeten krijgen. Daarbij zwelt de druk op onze ecosystemen, delta’s en natuur steeds meer. Dit is als gevolg van de stijging van de zeespiegel, toename van de rivierafvoer en de veranderende milieuwetgeving. Het onderhouden, verbeteren en uitbreiden van natuur en waterbouw is dan ook cruciaal. Middels een systematische- en multidisciplinaire aanpak helpt AGEL adviseurs de klant bij alle eisen en randvoorwaarden. Bij zowel het uitwerken en onderhouden van waterbouwkundige constructies.

Ecologische structuur en Natuurbouw

De ecologische structuur betreft gebieden in Nederland waar de flora en fauna voorrang heeft. Met name de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) is bedoeld om de diverse natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Vele tienduizenden hectare (landbouw)grond wordt binnen de EHS omgevormd tot natuur. Voor een goede ontwikkeling van de bedoelde natuur zijn heldere procedures, voorschriften en handvatten voor inrichting en beheer van de omgeving. Door een juist of volledig gebruik van actuele (landschaps-)ecologische kennis kunnen juiste diagnoses gesteld worden. Zoals de diagnose over de huidige toestand van de verschillende componenten in het ecosystem. Dit leidt tot correcte en volledige prognoses van de potenties voor natuurontwikkeling. AGEL adviseurs ondersteunt de opdrachtgever. Wij zorgen er samen voor dat kansen voor ontwikkeling van hoogwaardige natuur op de juiste wijze worden ingevuld.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Infra. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

ing. M. (Maikel) Pollaert
Cluster coördinator Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?