placeholder

Watertoets

Bent u ook waterbestendig? Kijk samen met de adviseurs van AGEL adviseurs of u goed zit. Dit doen wij door middel van de watertoets (of waterparagraaf). De watertoets is een procesinstrument waarin gekeken wordt of er genoeg rekening wordt gehouden met het (grond)water en de (grond)watervoorzieningen, veelal in het kader van een bestemmingsplan. Er vindt overleg plaats tussen de gemeente en de waterbeheerder(s) over de invulling van de waterhuishouding voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Het nut van de watertoets

Bij het opstellen van een watertoets is het van belang om aan te geven in hoeverre kansen voor verbetering van het watersysteem worden benut en negatieve effecten van de nieuwe ontwikkeling op het watersysteem worden gecompenseerd. Een goed doorlopen en doordacht watertoetsproces kan bij de latere civieltechnische uitwerking veel problemen voorkomen en kosten besparen. Hierbij te denken aan een hogere grondwaterstand, kostbare bergingsvoorziening, aansluitmogelijkheden omliggend riool, ruimtebeslag en de toegestane bestemmingen. Vanuit het watertoetsproces kan meer inzicht gewenst zijn in de grondwaterfluctuatie, doorlatendheid, bodemgesteldheid, planhoogtes etc.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Infra. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

ing. M. (Maikel) Pollaert
Cluster coördinator Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?