Akoestiek

Akoestisch onderzoek

In Nederland leven we met veel mensen op een relatief klein oppervlak. Met woningen, bedrijven, industrie en transport zo dicht naast elkaar is het een kunst om geluidoverlast te voorkomen.

Om enerzijds een prettige woon- en leefklimaat te realiseren. Tegelijkertijd ook te voorkomen dat bedrijven waar veel geluid wordt geproduceerd beperkt worden in hun mogelijkheden. Kan een akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn. Bij een akoestische onderzoek wordt bepaald wat het geluidniveau is op de gevel van geluidgevoelige gebouwen. Enkele geluidgevoelige gebouwen zijn bijvoorbeeld woningen en ziekenhuizen. Welke in de buurt liggen van (spoor)wegen en industriegebieden maar ook van horecagelegenheden en/of parkeerplaatsen. Uit de berekening blijkt of geluid beperkende maatregelen noodzakelijk zijn, of dat het risico op overlast zeer klein is.

Akoestiek en stedenbouwkunde

Een akoestisch onderzoek kan door de gemeente/omgevingsdienst of de provincie in meerdere gevallen gevraagd worden. De gemeente kan dit namelijk vragen bij het wijzigen van een bestemmingsplan. Bij het starten van een bedrijf en het uitbreiden of wijzigen van de activiteiten van het bedrijf. Bij het aanleggen of wijzigen van wegen en spoorwegen is een akoestisch onderzoek zelfs verplicht. Vaak worden de onderzoeken gevraagd in het kader van de Wet Geluidhinder (Wgh), het Activiteitenbesluit milieubeheer of de Wet ruimtelijke ordening. In alle gevallen is het doel: het realiseren van een akoestisch goed woon- en leefklimaat. Zonder dat bedrijven of instellingen beperkt worden in hun mogelijkheden.

De verschillende soorten akoestische onderzoeken die AGEL adviseurs uitvoert vallen binnen de volgende thema’s:

Akoestiek op gebouwniveau

Naast akoestische onderzoeken op stedenbouwkundig niveau kunnen ook akoestische onderzoeken op een kleinere schaal, namelijk op gebouwniveau, noodzakelijk zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de geluidwering van de gevel of om de interne geluidisolatie in het gebouw. Meer informatie over deze akoestische onderzoeken is te vinden bij akoestisch advies bouwbesluit.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?