SAM_1509

Bodemonderzoek en Sanering

Bij een bodemonderzoek wordt gekeken of er niet teveel verontreinigde stoffen in de bodem aanwezig zijn en of de kwaliteit van de bodem aansluit bij hetgeen met de locatie voor ogen is. Er zijn tal van redenen om een bodemonderzoek te doen. Of het nu gaat om een omgevingsvergunning, bouwactiviteit, het activiteitenbesluit, een aan- of verkoop, hergebruik van grond en bagger, afperking van een bekende verontreiniging of geplande graafwerkzaamheden. Een belangrijke eis aan het onderzoek is dat deze betrouwbaar is, onafhankelijk wordt uitgevoerd en toetsbaar is voor de beoordelaar. Dit  laatste kan de gemeente, Omgevingsdienst, een waterschap of belanghebbende zijn. Het onderzoek dient in duidelijke taal inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat de  bodem gesaneerd moet worden om te voldoen aan een aanvaardbare situatie.

Met de voeten in de aarde

AGEL adviseurs is uitstekend op de hoogte van de geldende wetgeving en richtlijnen op het gebied van bodemonderzoek en saneringen. Wij verzorgen al onze onderzoeken conform de geldende BRL protocollen en NEN normeringen. Op het gebied van bodemonderzoek en sanering kunnen wij de volgende onderzoeken leveren:

Het verrichten van onderzoek op het gebied van partijkeuringen en hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen volgens BRL 1000 vindt u bij de pagina van materiaalonderzoek en partijkeuringen.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?