DSCN4853

Onderzoek naar asbest in de bodem

Asbest in de bodem is een probleem dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Door de grootschalige toepassing van asbest in het verleden kan dit tot bodemverontreiniging hebben geleid.  De aanwezigheid van asbest in de bodem of in toegepaste fundatielagen kan grote gevolgen hebben voor mens en milieu en eventuele toekomstige ontwikkelingen van een locatie.

Middels een verkennend onderzoek asbest kan met een relatief geringe onderzoeksinspanning worden nagegaan of een verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en of nader onderzoek noodzakelijk is. Voor bodem vindt dit plaats volgens de NEN5707. In geval van puinlagen wordt de NEN5897 toegepast. Beide onderzoeken gaan in de verkennende fase uit van het graven van proefgaten. Mocht uit de proefgaten blijken dat nader onderzoek nodig is dan zullen proefsleuven dienen te worden gegraven. Hierbij kan het gehalte aan asbest in de grond of het puin worden vastgesteld. De proefsleuven worden uitgevoerd met een graafmachine (veelal minigraver) en bij voorkeur een mobiele zeefinstallatie om zo de grond en het puin te inspecteren en te bemonsteren. Hierbij is het van belang  dat tijdens de werkzaamheden de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen. AGEL adviseurs is gecertificeerd om deze werkzaamheden conform de daarvoor geldende richtlijnen en protocollen uit te voeren.

Wij leveren een gedegen rapportage inclusief advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.  Hierbij houden wij rekening met toekomstige ontwikkelingen, het wettelijk kader en de belangen van onze opdrachtgevers.

Asbestinventarisaties van gebouwen conform de SC-540 biedt AGEL adviseurs aan vanuit het werkveld bouw.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?