Werkveld milieu

Verkennend bodemonderzoek

In het kader van allerlei ontwikkelingen kan inzicht gewenst zijn in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Dit kan zijn bij de aan- of verkoop van een perceel, de aanvraag van een omgevingsvergunning of bij het oprichten, veranderen of beëindigen van een inrichting met bodembedreigende activiteiten. Een verkennend bodemonderzoek geeft in deze gevallen een representatief beeld van de actuele kwaliteit van de grond en het grondwater op een locatie en de eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Het valt of staat met goed veldwerk

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740. Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek worden boringen verricht, peilbuizen geplaatst en grond- en grondwatermonsters verzameld. Hierna worden deze geanalyseerd in een daartoe erkend laboratorium. Binnen het team bodem van AGEL adviseurs is een aantal eigen voor de BRL2000 gecertificeerde veldwerkers werkzaam. Onze buitendienst beschikt voor de registratie van velddata over tablets en GPS apparatuur waardoor meetpunten eenvoudig maar nauwkeurig kunnen worden ingetekend en ingemeten.  Dagelijks worden de monsters per koerier naar het laboratorium getransporteerd. Dit alles maakt dat wij flexibel en efficiënt kunnen werken en er snel kan worden geschakeld binnen een project of tussen projecten vanwege de korte lijnen tussen veldmedewerkers en adviseurs.

AGEL adviseurs levert een gedegen verkennend bodemonderzoek inclusief advies voor eventueel benodigde vervolgstappen. Hierbij houden wij rekening met toekomstige ontwikkelingen, wettelijke kaders en de belangen van onze opdrachtgevers.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?