20170421_130838

Verkennend waterbodemonderzoek

Onderhoud, herinrichting, beheer en regelgeving (Kaderrichtlijn Water) maken het in veel situaties wenselijk of noodzakelijk te beschikken over actuele gegevens van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Dit kan worden bepaald middels het uitvoeren van een verkennend waterbodemonderzoek. De doelstelling van het waterbodemonderzoek en resultaten van het vooronderzoek bepalen de opzet en strategie van het waterbodemonderzoek. Een waterbodemonderzoek ten behoeve van baggerwerkzaamheden stelt andere eisen dan een waterbodemonderzoek gericht op waterbeheerssystemen.

Meer dan een baggeronderzoek

AGEL adviseurs heeft ruime ervaring met het uitvoeren van waterbodemonderzoeken, zowel in het landelijke als in het stedelijke gebied, en kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van  verkennend waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 (slib en vaste waterbodem). Ook bij het waterbodemonderzoek geldt dat vooraf inzicht in de verwachte kwaliteit dient te worden verkregen door het uitvoeren van een vooronderzoek. Bij waterbodems is dit de NEN 5717.

Indien dit in een bepaalde situatie gewenst of noodzakelijk blijkt te zijn, kunnen wij tevens een onderzoek naar asbest in de waterbodem conform de NTA 5727 voor u verzorgen.

Met het waterbodemonderzoek wordt tevens een erkende kwaliteitsverklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit voor het hergebruik van bagger verkregen. De toetsingskaders hiervoor zijn afhankelijk van de beoogde toepassingen die wij graag vooraf met u afstemmen. Ook het verrichten van flora en fauna onderzoek gericht op voorgenomen baggerwerkzaamheden kan slim zijn om met het waterbodemonderzoek mee te nemen.

Binnen het team bodem van AGEL adviseurs is een aantal eigen voor protocol 2003 van de BRL2000 gecertificeerde veldwerkers werkzaam. Onze buitendienst beschikt voor de registratie van velddata over tablets en GPS apparatuur waardoor meetpunten eenvoudig maar nauwkeurig kunnen worden ingetekend en ingemeten. In samenwerking met ons werkveld geodesie beschikt AGEL adviseurs tevens over geavanceerde peil- en meetapparatuur om de hoeveelheden te baggeren materiaal te kunnen bepalen, informatie is terug te vinden onder waterbodemonderzoek – kwantiteit.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?