010

Vooronderzoek (historisch bodemonderzoek)

Ieder bodemonderzoek start met een vooronderzoek. Dit noemt men ookwel een historisch bodemonderzoek. Het vooronderzoek is met name gericht op het achterhalen van waar op een locatie in het verleden bodembedreigende activiteiten zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan dempingen, voormalige tanks en activiteiten die tot een verontreiniging kunnen hebben geleid. Ook asbest is hierin van invloed. Een goede inventarisatie van historische bodeminformatie kan helpen vervelende verrassingen in een later stadium van een project te voorkomen. AGEL adviseurs kan u hierbij van dienst zijn middels het uitvoeren van een vooronderzoek.

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd volgens de NEN 5725 en bestaat onder meer uit een archiefonderzoek naar voormalige activiteiten, opzoeken van eerdere onderzoeken en een terreininspectie. Op deze wijze wordt informatie verzameld over het voormalige, huidige en toekomstige bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie, die van invloed kan zijn op het verspreidingsgedrag van stoffen, en zaken gericht op het eigendom van de locatie en eventuele veroorzaker van een verontreiniging.  Na het vooronderzoek wordt een onderzoekshypothese gesteld die uit 1 of meerdere deellocaties kan bestaan. Na de hypothesen en conclusies uit het vooronderzoek kan vervolgens, indien noodzakelijk, een doelgerichte opzet voor het (verdere) bodemonderzoek worden opgesteld.

AGEL adviseurs heeft ruime ervaring met het uitvoeren van vooronderzoeken en wij kennen de weg naar de te raadplegen bronnen en archieven.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?