Externe veiligheid

Externe veiligheid

In het dagelijks leven kunnen we niet zonder gevaarlijke stoffen: we koken op gas, onze auto rijdt op een brandstof en we maken ons huis schoon met chloorhoudende schoonmaakmiddelen. Dat het omgaan met gevaarlijke stoffen soms risico’s met zich meebrengt, weten we uit de praktijk. In 2000 was de vuurwerkramp in Enschede, in 2012 schaarde een trein met giftige stoffen in België en in 2015 botste in Tilburg een goederentrein met butadieen op een andere trein. De risico’s zijn klein, maar in geval van nood kan een goede ruimtelijke ordening of hulpverlening levens redden.

Externe veiligheid gaat over de invloed van risicobronnen op de omgeving. Een risicobron is het transport of de opslag van gevaarlijke stoffen. Er zijn 3 soorten risicobronnen:

  • Inrichtingen zoals LPG-tankstations, BEVI-inrichtingen;
  • Transportroutes zoals wegen, spoorlijnen en waterwegen;
  • Buisleidingen zoals aardgasleidingen, olieleidingen.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Wanneer uw plan nabij een risicobron ligt, kan AGEL adviseurs voor u bepalen in hoeverre de risicobron bepalend is voor uw bouwplannen. Indien nodig, denken we met u mee bij de uitwerking van uw plan om de veiligheidssituatie en uw wensen zo optimaal mogelijk te borgen. Wij hebben korte lijnen met de betreffende gemeenteambtenaren, veiligheidsregio, omgevingsdienst en leidingbeheerders om te komen tot een goed en bruikbaar advies.

AGEL adviseurs helpt u graag verder op de volgende gebieden:

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?