EV

externe veiligheid beleidsvisie

In Nederland heeft het Rijk diverse wetten opgesteld op het gebied van externe veiligheid.
Uw gemeente kan een beleidsvisie externe veiligheid opstellen, om aanvullend hierop ambities te verwezenlijken. In een beleidsvisie neemt u een standpunt in ten aanzien van ontwikkelingen nabij risicobronnen of de vestiging van nieuwe risicobronnen. Het is belangrijk om als gemeente een duidelijke visie te hebben, waarop teruggevallen kan worden. Het is echter net zo essentieel dat er voldoende flexibiliteit ingebouwd wordt, zodat er voldoende ruimte is voor gewenste initiatieven.

In een beleidsvisie kunt u verschillende onderdelen opnemen:

Een belangrijk onderdeel van de visie is welke ambities uw gemeente ten aanzien van externe veiligheid heeft. Wilt u in bepaalde gebieden geen risicovolle objecten toestaan? Of wilt u binnen bepaalde zones geen objecten toestaan waarin niet-zelfredzame personen verblijven? U kunt algemene regels opnemen aanvullend op landelijke wetgeving of regels die locatie- of objectgebonden zijn.

In vrijwel elk ruimtelijk plan nabij risicobronnen dient aandacht te worden besteed aan de verantwoording van het groepsrisico. In de beleidsvisie kunt u voorwaarden opnemen waaraan deze verantwoording moet voldoen of de verantwoordingsplicht lichter maken indien het gaat om kleinschalige ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan kan zijn het inventariseren van de personendichtheid langs transportroutes en buisleidingen en middels een groepsrisicoberekening bepalen naar mogelijke uitbreidingsruimte voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Dit onderdeel is een actuele analyse van de risicobronnen met de PR 10-6 contouren, invloedsgebieden, plasbrandaandachtsgebieden, 100% letaliteitsgrenzen en dergelijke.

Dit is een (interactieve) kaart waarop alle risicobronnen en bijbehorende relevante contouren zijn opgenomen. In één oogopslag kan beoordeeld worden in hoeverre externe veiligheid een rol speelt op een bepaalde locatie. AGEL adviseurs maakt deze signaleringskaarten doorgaans in een GIS-omgeving vanwege het gebruiksgemak.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?