QRA

externe veiligheid industrie

Wanneer uw bedrijf gevaarlijke stoffen opslaat in grote hoeveelheden is uw bedrijf mogelijk een Bevi-inrichting (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Elke BEVI-inrichting is verplicht om rekening te houden met de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten. De gevolgen van een ernstig ongeluk of calamiteit naar de omgeving dienen zorgvuldig in beeld te worden gebracht.

Door AGEL adviseurs worden onderzoeken externe veiligheid uitgevoerd voor onder andere vergunningprocedures en ruimtelijke ontwikkelingen. Bij vergunningprocedures voor industrie wordt getoetst aan de gestelde grenswaarden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), is een risicoberekening naar de kans op een ongeval en het aantal slachtoffers. Met een QRA wordt het externe veiligheidsrisico voor de omgeving berekend. Op deze manier worden het plaatsgebonden risico, de zogenaamde PR 10-6 contour, en het groepsrisico berekend. Een QRA kan erg verschillen in complexiteit. Voor grote chemische bedrijven is het vaak een zeer uitgebreid onderzoek, terwijl voor een LPG-tankstation de onderzoekslast beperkt kan blijven.

Er zijn twee rekenmethodes die relevant kunnen zijn voor industriële activiteiten:

  • Safeti-NL, voor risico’s op bedrijfslocaties;
  • LPG rekentool voor standaard situaties.

Safeti-NL

AGEL adviseurs heeft een licentie voor het rekenprogramma Safeti-NL (uitgegeven door het RIVM) en voert reeds decennialang risicoberekeningen uit. Wij  hebben veel korte lijnen met gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s om uw plan op een snelle en pragmatische wijze te laten voldoen aan de geldende wetgeving.

LNG en CNG-tankstations

LNG en CNG-tankstations
Tevens hebben wij ervaring met het adviseren omtrent LNG en CNG-tankstations. Wij volgen de laatste trends en beleidswijzigingen zodat wij u altijd een passend advies kunnen geven.

Wanneer er sprake is van knelpunten, dan kunnen wij u begeleiden bij het vinden van een passende oplossing door eventuele verfijningen in de modellering, gerichte aanpassingen in de procesvoering en/of passende maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?